sfeerfoto bbvag

Nieuws

Onderwijs

7 april 2016

Met ingang van 1 september 2014 is een nieuw luik van de rechtspositieregeling voor het personeel in het onderwijs van kracht, onder de benaming ‘herinschakeling na definitieve arbeidsongeschiktheid’ wegens ziekte of beperking. Een omzendbrief van de Vlaamse Regering zorgt voor de nodige verduidelijking.

Deze omzendbrief is van toepassing op de personeelsleden van het gemeenschaps- en gesubsidieerd onderwijs die in vast verband benoemd zijn volgens de bepalingen van het decreet rechtspositie personeel gemeenschapsonderwijs of van het decreet rechtspositie personeel gesubsidieerd onderwijs. Voor de procedure tot herinschakeling na definitieve arbeidsongeschiktheid komen vast benoemde personeelsleden in aanmerking die een beroep doen op de procedure tot re-integratie zoals bepaald in de wetgeving over het gezondheidstoezicht op de werknemers. Over die personeelsleden handelt deze omzendbrief

Alle informatie hieromtrent kan teruggevonden worden via de link: 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14688

lees meer

Lijst prestaties geneesheren met bevoegheidscode 000

5 februari 2016 lees meer

Nieuwsbrief voor onze leden

2 juni 2015
lees meer

Nieuwsbrief voor de leden - januari 2015

2 juni 2015
lees meer

Visienota voor de toekomst van de arbeidsgeneeskunde in België

1 juni 2012

De B.B.v.Ag. heeft in overleg met een aantal aanverwante verenigigen een visienota opgesteld over de toekomst van de arbeidsgeneeskunde in België.

lees meer

Zoeken

zoeken

Login

E-mail:

Paswoord:

Inloggen

Paswoord vergeten?

Lid worden?
Toetredingsformulier

100€/jaar

50€/jaar leden met een diploma algemene geneeskunde < 5 jaar